ALTA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ
 
0850 241 01 00
 
 

ARAÇ KASKO TEKLİFİ AL
ARAÇ KASKO TRAFİK
ARAÇ TRAFİK TEKLİFİ AL

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

ALTA SİGORTA LTD ŞTİ,kaskotrafik.gen.tr ziyaretçilerinin,gizlilik haklarını korur.Sigorta teklifi hazırlamak için gereken tc kimlik no,araç bilgileri,iletişim bilgileri ve meslek bilgilerini ,toplar.Toplanan bilgileri sadece sigorta teklifi hazırlamak için kullanır.Toplanan bilgiler 3. şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz.Alta Sigorta Katılımcıların sigortalarının yenileme zamanlarını hatırlatır ve sigorta teklifi verir.Bildirim almak istemeyen kullanıcıların omer@kaskotrafik.gen.tr adresine mail atması yeterlidir.

kaskotrafik.gen.tr   KULLANICI SÖZLEŞMESİ

kaskotrafik.gen.tr sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler işbu ?Kullanıcı Sözleşmesi?nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. kaskotrafik.gen.tr internet sitesini kullanan veya kaskotrafik.gen.tr tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler, işbu ?Kullanıcı Sözleşmesi?nde yer alan hüküm ve şartlara ve bu sitedeki diğer  talimatlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi halinde, bu internet sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

ALTA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ., işbu ?Kullanıcı Sözleşmesi? ve bu sitedeki diğer talimatlarda istediği zaman istediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır.kaskotrafik.gen.tr değişiklikleri kullanıcılara ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcılar, kaskotrafik.gen.tr hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

1.Taraflar

ALTA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ (kaskotrafik.gen.tr  olarak anılacaktır.)
ALTA SİGORTA ,TOBB da tutulan Türkiye Sigorta Acenteleri levhasına T09127-B183 levha numarası ile kayıtlıdır.kaskotrafik.gen.tr  sigorta talebinde bulunan kişilere ,acenteliğini yaptığı şirketlerin alternatifli tekliflerini sunar.Sigortalılarının poliçeleşme süreçlerini ve daha sonraki zamanda poliçeleriyle ilgili, ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetini sunar. 

Hizmetten Yararlanabilecekler (Kullanıcı /Üye olarak anılacaktır.)
Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler kaskotrafik.gen.tr ?nin sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Üyelerin, sigorta teklifi oluşturmak ve poliçe yaptırmak için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Üyelerin kendi adına ve sigortalı olmaya haiz diğer kişiler adına işlem yapabilmeleri mümkündür.

2. Sözleşmenin Konusu:

İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın www.kaskotrafik.gen.tr  web sitesine giriş yapmasıyla veya başvuru ekranında kabul ettim kutucuğunu işaretlemesiyle yürürlüğe girecektir.
3. kaskotrafik.gen.tr ?nin Sorumlulukları

kaskotrafik.gen.tr ,acenteliğini yaptığı sigorta şirketlerinin kendisine verdiği, sigorta teklifi hazırlama,poliçe düzenleme,poliçe tahsilatı yapma ve hasar konusunda sigortalıya yardımcı olma yetkilerini kullanarak,sigortalılarına hizmet sağlar.Bu hizmet sırasında sigortalısına en avantajlı poliçe teklifini oluşturmaya çalışır.Sigorta teklifinde baz alınan husus en düşük fiyat değil en iyi hizmeti ve teminatı alacağı en uygun tekliftir.

Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır. 
kaskotrafik.gen.tr , Kullanıcı tarafından  kaskotrafik.gen.tr ?ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
kaskotrafik.gen.tr , girilen bilgilerin güvenliği açısından  SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. 
kaskotrafik.gen.tr . www.kaskotrafik.gen.tr  sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kaskotrafik.gen.tr  personeli ve sigorta şirketlerinin personeli ile paylaşılacaktır. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

kaskotrafik.gen.tr .com, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. kaskotrafik.gen.tr , kişisel bilgileri müşterilerine poliçe vadesi hatırlatmak ,acenteliğini yaptığı sigorta şirketlerinin kişilere özel sağladığı avantajları ,promosyonları veya kampanyaları duyurmak için kullanabilecektir.
kaskotrafik.gen.tr , kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. kaskotrafik.gen.tr ?nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.kaskotrafik.gen.tr  sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, kaskotrafik.gen.tr ?un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
r.

4. Kullanıcının Sorumlulukları

kaskotrafik.gen.tr , Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişilerin Sigorta aracısı olabilir ve dolayısıyla sadece bu kişiler işbu Sözleşmede belirtilen web sitesi üzerinden işlem yapabilir. 18 yaşını doldurmamış kişiler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya vasisi (kanuni temsilcileri) vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi halde, yapılan tüm işlemler geçersiz olacak olup, Kullanıcının vereceği bilgilerin doğruluğunu kaskotrafik.gen.tr ?un teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı da olup, Kullanıcı durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcının, sigorta poliçesi yaptırmak için gerçek kişilerin nüfus cüzdanındaki ad-soyad ile ikametgahlarını te tüzel kişilerin ise ticaret ünvanları ile şirket merkezlerinin adreslerini, kullanmakta olduğu telefon numarasını sisteme girmesi gerekmektedir. Kullanıcının başkaları yararına da sigorta talebinde bulunması da mümkündür.
Kullanıcı www.kaskotrafik.gen.tr sitesinde sorulan tüm bilgileri tam ve doğru olarak vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
.
Kullanıcı Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, kaskotrafik.gen.tr , bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.
5. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda kaskotrafik.gen.tr  tarafından veya Kullanıcı tarafından gerekli bilgiler verilerek online olarak düzenlenmesi ve peşin yatırılması gereken prim miktarının tamamının ödenmesi ile başlar ve Türk ticaret Kanunu ile poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur . 

6)
kaskotrafik.gen.tr ?un yazılı izni olmadıkça Siteye link verilemez.

7. Sözleşme Değişiklikleri

kaskotrafik.gen.tr , işbu Sözleşmeyi ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. kaskotrafik.gen.tr nin değişiklikleri Kullanıcıya ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı kaskotrafik.gen.tr  hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.